JoHo memberships & Services

JoHo missie en visie in vogelvlucht

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via fysieke en online platforms wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo.
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten.  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland.

Waar bestaat de World of JoHo uit?

JoHo WorldSupporter

 • Het JoHo platform voor wie ook wat voor een ander wil betekenen, een online community en marktplaats voor wereldburgers, vrijwilligers en betrokken bedrijven.

JoHo Verzekeringen

 • Het JoHo platform voor al je verzekeringen, veiligheidsmaatregelen, visumzaken, vaccinaties & regelwerk bij kort en lang verblijf in het buitenland.

JoHo Abonnementen

 • Het JoHo platform voor persoonlijke ontwikkeling met tools voor studie, stage, werk, reizen en emigreren.

JoHo Partnerships

 • Het JoHo platform waar organisaties in staat worden gesteld hun projecten, activiteiten en vacatures onder de aandacht te brengen bij een doelgroep die wat wil betekenen voor de wereld om hen heen.

Aanmelden en Aansluiten bij JoHo

 • Als JoHo donateur verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo.
 • Als JoHo abonnee steunt JoHo jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten
 • Aanmelden bij JoHo

Bekijk ook de mogelijkheden Samenwerken met JoHo als organisatie of initiatiefnemer

JoHo Membership beheren