Lesgeven in het buitenland

Onderwijs en lesgeven in het buitenland op scholen en aan kinderen of volwassenen is een van de veel gezochte banen in het buitenland. De mogelijkheden om als leraar te werken in het buitenland zijn zowel afhankelijk van je bestemming als van je opleiding/ervaring.

Vrijwilligerswerk of betaald krijgen

 • In vrijwel elk land ter wereld kan je als vrijwilliger lesgeven en creatieve leerkrachten kunnen zelfs zonder de lokale taal te spreken, bijdragen aan het lokale onderwijs.
 • Betaald lesgeven is niet overal mogelijk. Daar waar dat wel mogelijk is, betreft het vaak het geven van Engelse les. Betaald lesgeven in het buitenland in andere vakken gebeurt meestal in de voertaal van het land waar je wilt werken.
 • Uitzonderingen hier op vormen internationale of zelfs Nederlandse scholen in het buitenland.
 • Engelse les geven in het buitenland bij scholen die je ook een vergoeding betalen komt voor in vrijwel alle westerse landen. Daarnaast zijn er meerdere niet-westerse landen waar je als leerkracht Engelse les kunt geven
 • In de niet-westerse landen kom je, in tegenstelling tot bij lesgeven als vrijwilliger, vaak terecht bij scholen waarbij de ouders van de kinderen tot de rijkere bovenlaag van de samenleving behoren of als expat in dat land gestationeerd zijn.
 • Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen wordt er steeds vaker gevraagd naar een certificaat of diploma.
 • Voor het geven van Engels les, ook als je van oorsprong niet Engelstalig bent, bestaat een cursus: Teaching English as a Foreign Language (TEFL). Werkgevers in het buitenland kijken bij sollicitanten uit bijvoorbeeld Nederland vaak naar je behaalde kwalificaties en ook het aantal uren van een voltooide TEFL-cursus.
 • Wil je de meeste kans maken op een betaalde baan als leerkracht, dan is een grammaticamodule, al dan niet aangevuld met een aantal specialisatie modules of een praktijkweekend, de meeste gekozen cursusvorm.

Lees verder over mogelijkheden en vacatures voor lesgeven in het buitenland of specifief als TEFL docent in het buitenland

Wat zijn praktische tips voor en tijdens de les?

Weet in welk lokaal je lesgeeft. Wanneer mogelijk ga dan een paar dagen eerder eens kijken in het lokaal. In ontwikkelingslanden zijn leslokalen niet altijd zoals wij ze kennen. Probeer jezelf vertrouwd te maken met de ruimte:

 • Waar sta ik als docent
 • Waar zitten mijn leerlingen. Zitten ze allemaal in rijen naast elkaar? Zitten ze in een U? Zitten ze per paar aan tafels?
 • Welke voorzieningen heb ik tot mijn beschikking? Is er een schoolbord, schrijfmateriaal, papier etc, etc.?
 • Waar zitten de ramen en de deur?


De eerste les is altijd super spannend!

 • Haal diep adem.
 • Adem met je buik en niet met je borst.
 • Denk: "Ik weet het beter dan de leerlingen, want ik ben de docent." Pas wel op dat je door deze gedachte niet te arrogant overkomt.
 • Handel zo zelfbewust mogelijk. Dit versterkt het gevoel van het vorige punt.
 • Wees aanwezig in het lokaal wanneer de leerlingen binnenkomen.
 • Zoek andere docenten/collega's op voor een praatje. Dit haalt je gedachten even van de les af. Je hebt de laatste dagen al genoeg aan je lessen gedacht.

Tijdens de les

 • Een vol schoolbord leidt af. Zorg er daarom voor dat je regelmatig je bord schoon veegt. Zorg er dan ook voor dat je geen strepen achterlaat en maak het hele bord schoon. Sommige docenten maken alleen het bord schoon waar ze willen schrijven. De rest van de tekst laten ze gewoon staan. Dit ziet er dan rommelig en smerig uit. Het leidt veel leerlingen af.
 • Bedenk relevante vragen die je de klas kunt stellen. Bedenk voor jezelf niet alleen de juiste maar ook de foute antwoorden. Wees niet verbaasd wanneer leerlingen antwoorden weten te bedenken waar jij als docent nog nooit aan gedacht had.
 • Probeer bij foute antwoorden positief te zijn in je houding en reactie, om zo studenten te motiveren om vooral te blijven proberen

Lees verder over lesgeven in het buitenland als docent, begeleider of bijles leraar